De Kinderkamer weer volledig open

Onze kinderdagverblijven zijn vanaf 11 mei 2020 weer volledig open voor alle kinderen.  Alle ouders met een opvangcontract voor hun kind(eren) mogen tot aan de groepsdeur hun kind(eren) komen brengen. Ook nieuwe opvangcontracten kunnen gestart worden. Ook wordt er nog noodopvang geboden aan ouders in cruciale beroepen.

Onze BSO-locaties zijn vanaf 11 mei 2020 weer gedeeltelijk open. We zijn verplicht om het ritme van de scholen te volgen. Kinderen mogen naar de BSO komen op de dagen dat zij ook naar school gaan. Ouders mogen de BSO-locaties betreden tot in de garderobe.

Let op: uw kind mag niet naar de opvang als:

  • Uw kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
  • Uw kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal BSO Gorinchem

Kinderkamer Vuren – Kinderdagverblijf – Peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang voor de regio Gorinchem

In De Kinderkamer werkt dagelijks een enthousiast team van vaste en betrokken pedagogisch medewerkers samen om de opvang te realiseren die u voor uw baby, dreumes, peuter of schoolgaande kind wenst. Want goede kinderopvang, gunnen wij ieder kind! Onze kinderopvang levert, naast uw eigen gezinsopvoeding, een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind. We bieden kinderen een omgeving waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen kunnen spelen en leren. Spelenderwijs leren we uw kind vaardigheden die nodig zijn voor latere sociale relaties, kan uw kind bij ons zich zelf zijn, plezier hebben en is er aandacht voor elk unieke kind.

“Een plek om kind te zijn.”

De Kinderkamer biedt veel meer dan alleen opvang op de momenten dat u werkt. Verzorging en opvoeding van jonge kinderen vraagt om persoonlijk contact met uw kind. Van verschonen en een flesje geven aan uw baby, toevallige speel- en leermomenten met uw dreumes tot een knuffel geven aan een peuter die daar behoefte aan heeft. We willen aan alle kinderen het gevoel geven dat ze er mogen zijn en dat ze vertrouwen mogen hebben in zichzelf. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen uw kind bij hun spel en ontwikkeling, bij het plezier maken en de omgang met elkaar.